KALİTE ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ
  • Sağladığımız ürün ve hizmetleri, zamanında ve eksiksiz olarak müşterilerimize ulaştırmak,
  • Araştırma ve eğitime önem vererek bilgi düzeyimizi daima geliştirmek, bilgiyi çalışanlarımız ve müşterilerimizle paylaşmak,
  • Teknolojiyi sürekli takip ederek firma portföyüne değer yaratıcı yeni ürünler katmak,
  • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz de dahil tüm ilişkilerimizde dürüstlüğü, karşılıklı güveni ve işbirliğini ön planda tutmak,
  • Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışını şirket kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
  • Hammadde ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak kaynak israfına engel olmak,
  • Atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi, geri dönüştürülmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,
  • Çevre etkilerini ve iş güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına tutarak performansımızı sürekli iyileştirmek,
  • Kalite, Çevre ve İş Güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlar ve yürütürüz.